Nederlands
Deutsch
Hans Luining
Jet Luining
Korevaer
Bekijk onze aanbiedingen!

Privacyverklaring

Algemeen 
Korevaer zeilevenementen, gevestigd aan de Staalwijkstraat 19, 2313 XP te
Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  
Adres: Staalwijkstraat 19  2313 XP
website: www.korevaer.nl
tel: 0627139100
mail: info@korevaer.nl

Hans Luining is de functionaris gegevensbescherming van Korevaer Zeilevenemten
en te bereiken via bovenstaand mailadres.

Gegevens die wij verwerken 
Korevaer Zeilevenementen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of wij dit wettelijk verplicht zijn, en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel verwerken wij de gegevens 
Korevaer Zeilevenementen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van nieuwsbrieven;
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
  uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of te verrichten;

Geautomatiseerde besluitvorming 
Korevaer Zeilevenementen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Korevaer Zeilevenementen)
tussen zit.  Korevaer Zeilevenementen gebruikt de volgende
computerprogramma’s of systemen: MacOS (Apple), Windows (microsoft), MS Office,
Online software ABN Amro internet bankieren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Korevaer Zeilevenementen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn tien jaar na einde project voor de
volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam  
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Delen van persoonsgegevens met derden 
Korevaer Zeilevenementen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. Korevaer Zeilevenementen blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken,
die wij gebruiken Korevaer Zeilevenementen gebruikt alleen technische en
functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website
en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Korevaer Zeilevenementen en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen info@korevaer.nl . Om er zeker van te
zijn dat uw verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek. Korevaer Zeilevenementen wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen 
Korevaer Zeilevenementen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking, en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met Hans Luining via info@korevaer.nl